Paardencoaching

Wat is paardencoaching?
Samen met een paard ben je bewust in het zijn, bewust in het hier en nu. Dat is de kracht van paardencoaching!Paardencoaching is het inzetten van paarden als hulpmiddel in coachingssessies van mensen. Dit is mogelijk bij zowel volwassenen, kinderen en bij teams.

Energie
Bij paardencoaching maak je gebruik van de natuurlijke kwaliteiten van een paard waarop ze op mensen reageren. Hun natuurlijke manier van reageren kan samengevat worden als "energie" Paarden stralen energie uit en vangen energie op.
De persoon of het team die bij het paard komt te staan straalt een bepaalde energie uit. Het paard vangt deze energie op en reageert daarop. De persoon of het team heeft dan nog niks gedaan, behalve in de bak staan. De eerste paar minuten (maar vaak al seconden) geven de meeste informatie van de hele sessie. Het paard laat dit onmiddellijk zien.

Waarom paarden?
Paarden leven van nature in kuddes en zijn vluchtdieren. Dat houdt in dat ze natuurlijke vijanden hebben waarvoor ze regelmatig op de vlucht moeten om te kunnen overleven. Het groepsgevoel is bij paarden heel sterk. Ieder paard in de kudde heeft zijn eigen rangordenummer. De rangordes binnen de kudde wijzigen in de loop der tijd. Immers, de oudere merries nemen in kracht af, waardoor de jongere dieren een plaatsje kunnen klimmen op de ladder van de rangorde.
Zodra er een nieuw paard in de kudde komt, zal ieder lid van de kudde afzonderlijk het contact aangaan met dit nieuwe paard. Dit doen ze om te bepalen wie er sterker en/of wie er slimmer
is en welke plaats dit nieuwe paard in de kudde krijgt. Dit gebeurt overigens in fracties van seconden waarbij paarden elkaars energie uitwisselen.

Natuurlijk gedrag
In de paardencoaching bootsen we dit natuurlijke gedrag van het paard na. We brengen een persoon of team in dezelfde ruimte als het paard, waardoor het paard vanzelf het contact zal gaan zoeken met deze nieuwe "kuddegenoot". Afhankelijk van hoe de persoon of het team zich gedraagt zal het paard daar onmiddellijk op reageren. Het paard voelt namelijk de energie die om iemand heen hangt en die de persoon of het team uitzendt (door bijvoorbeeld gedachtes en emoties) en besluit vervolgens wat hij daarmee zal doen.

In het hier en nu

Het paard reageert op emoties en spanningen die iemand bij zich draagt. Een paard begrijpt niets van wat er in ons hoofd omgaat. Hij kan alleen de energie voelen die het resultaat is van onze (onbewuste) gevoelens en gedachten.

Waarom paardencoaching?
Waarom kiezen voor paardencoaching en wat gebeurt er dan tijdens een sessie? Je krijgt tijdens een coaching met een paard direct te zien wat je probleem is i.p.v. daarover alleen te moeten praten. Je voelt direct wat er in je omgaat i.p.v. het alleen te horen. De coach zal dit geheel begeleiden en vragen stellen, zo ontstaat er een mooie interactie tussen paard, coachee en coach.